sågspån / sawdust

Testar att skapa en liten skål i sågspån, är riktigt nöjd med den. Ingår i konstserien om Norrbyskär, sågverksön i Bottenhavet // Trying to create a small bowl in sawdust, I’m actually really happy with it. Part of the art series about Norrbyskär, the sawmill island in the Bothnian Sea.

Tallkotte / pine cone

Tallkotte. I början av en skulptur, ett spännande konstprojekt som startade med en upphittad kotte i skogen. / Pine cone. At the beginning of a sculpture, an exciting art project that started with a found cone in the forest.

#skulptur #sculpture #konst #art #skog #forest #norrbyskär

konstmatta / art carpet 20/20

Från målning till konstmatta. En applikation om dagen i 20 dagar. Nu är mattan klar. Applikation på 40×40 cm tovad ullfilt av handkardad ull, mjuk och fin men ändå kraftig. Mönsterbilderna är hämtade från en av mina målningar och applikationerna kommer att monteras allteftersom till en konstmatta 2,0 m x 1,60 m / From painting to art carpet. One application a day for 20 days. Now the carpet is ready. Application of 40×40 cm toned wool blanket made of hand-carved wool, soft and fine yet powerful. The pattern images are taken from one of my paintings and the applications will be mounted as an art carpet 2,0 m x 1,60 m.