sågspån / sawdust

Testar att skapa en liten skål i sågspån, är riktigt nöjd med den. Ingår i konstserien om Norrbyskär, sågverksön i Bottenhavet // Trying to create a small bowl in sawdust, I’m actually really happy with it. Part of the art series about Norrbyskär, the sawmill island in the Bothnian Sea.

Tallkotte / pine cone

Tallkotte. I början av en skulptur, ett spännande konstprojekt som startade med en upphittad kotte i skogen. / Pine cone. At the beginning of a sculpture, an exciting art project that started with a found cone in the forest.

#skulptur #sculpture #konst #art #skog #forest #norrbyskär